Sutarties sąlygos


1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) tarp AB “Morena“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kartu vadinamos šalimis, nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą morena.lt internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir tai patvirtinti.


2. Sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutarimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas.


3. Pirkimo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes morena.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.


4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti teisingą informaciją.


5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą bankiniu pavedimu, per tris dienas jo neįvykdo.


6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą.

6.2. Negalėdamas įvykdyti užsakymo, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją ir nedelsiant grąžinti sumokėtus pinigus, jei jau buvo atliktas bankinis pavedimas.


7. Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

7.1. Prekių kainos morena.lt internetinėje parduotuvėje nurodytos Eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes bankiniu pavedimu. Pirkėjas už prekes turi apmokėti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, po gauto užsakymo patvirtinimo el. paštu. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.


8. Prekių pristatymas, pristatymo kaina, pristatymo terminai

8.1. Prekės pristatomos už papildomą mokestį.

8.2. Prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas, po mokėtinos sumos užskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje.


9. Atsakomybė

9.1. Žalos atveju, šalis pažeidusi įsipareigojimus kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, nepavykus šalims susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. EGS platforma.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje http://www.vvtat.lt/ jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665)  ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.


10. Prekių grąžinimas


10.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, nepažeistoje, tvarkingoje pakuotėje.

10.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota.

10.3. Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška  prekė).

10.4. Prekės grąžinimą organizuoja ir išlaidas padengia Pirkėjas.

10.5. Jūsų pinigus grąžinsime per 15 d.d. nuo grąžintinos prekės gavimo.